جستجوی پیشرفته محصولات

سازنده
نوع سینک
گروه سینک
تعداد لگن
لگن میوه شور
نوع استیل
طول
عرض
قطر سینک گرد
جامایع
وضعیت سینی
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • سینک کن مدل 9022
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9022  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9032
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9032  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9052
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9052  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9062
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9062  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9072
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9072  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9022P
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9022p  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9032P
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9032P  رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9052P
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9052P رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9062P
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9062P رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک کن مدل 9072P
  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال

  سینک ظرفشویی کن Can مدل 9072P رنگ استیل از نوع سینکهای گروه روکار می باشد . طول سینک 120 و عرض آن 60 سانتیمتر دارای 2 لگن است . 

  9,490,000 ریال 12,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود