جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 30 آیتم
 • سینک روکار استیل البرز مدل 165/50
  3,370,000 ریال 3,620,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 165 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 14 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,370,000 ریال 3,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 165/60
  3,610,000 ریال 3,880,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 165 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 14 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,610,000 ریال 3,880,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 220/50
  4,120,000 ریال 4,430,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 220 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,120,000 ریال 4,430,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 220/60
  4,690,000 ریال 5,040,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 220 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,690,000 ریال 5,040,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 260/50
  4,340,000 ریال 4,670,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 260 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,340,000 ریال 4,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 260/60
  4,850,000 ریال 5,220,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 260 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,850,000 ریال 5,220,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 270/50
  4,610,000 ریال 4,960,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,610,000 ریال 4,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 270/60
  5,180,000 ریال 5,580,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,180,000 ریال 5,580,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 530
  11,460,000 ریال 12,320,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 530  بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 140 در 60 سانتیمتر دارای 2 و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  11,460,000 ریال 12,320,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 605
  7,440,000 ریال 8,000,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 605 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 65/6 در 60 سانتیمتر یک و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,440,000 ریال 8,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 608
  8,540,000 ریال 9,180,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 608 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 60 سانتیمتر یک و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,540,000 ریال 9,180,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 610/50
  9,000,000 ریال 9,670,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 610 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  9,000,000 ریال 9,670,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود