جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 30 آیتم
 • سینک روکار استیل البرز مدل 165/50
  2,630,000 ریال 3,290,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 165 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 14 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  2,630,000 ریال 3,290,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 165/60
  2,820,000 ریال 3,530,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 165 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 14 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  2,820,000 ریال 3,530,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 220/50
  3,310,000 ریال 4,140,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 220 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,310,000 ریال 4,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 220/60
  3,770,000 ریال 4,710,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 220 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,770,000 ریال 4,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 260/50
  3,250,000 ریال 4,060,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 260 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,250,000 ریال 4,060,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 260/60
  3,480,000 ریال 4,350,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 260 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,480,000 ریال 4,350,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 270/50
  3,450,000 ریال 4,310,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,450,000 ریال 4,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 270/60
  3,880,000 ریال 4,850,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 120 در 60 سانتیمتر می باشد . این سینک نیمه فانتزی با عمق 13 سانت دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,880,000 ریال 4,850,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 530
  8,570,000 ریال 10,710,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 530  بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 140 در 60 سانتیمتر دارای 2 و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,570,000 ریال 10,710,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 605
  5,570,000 ریال 6,960,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 605 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 65/6 در 60 سانتیمتر یک و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,570,000 ریال 6,960,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 608
  6,120,000 ریال 7,650,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 608 عرض 60 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 60 سانتیمتر یک و نیم لگن می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  6,120,000 ریال 7,650,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار استیل البرز مدل 610/50
  6,730,000 ریال 8,410,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 610 عرض 50 بصورت روکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  6,730,000 ریال 8,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود