جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 26 آیتم
 • سینک توکار استیل البرز مدل 170
  4,520,000 ریال 4,860,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 170 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 46 در 46 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  4,520,000 ریال 4,860,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 270/50
  5,430,000 ریال 5,840,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 50 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 116 در 51 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,430,000 ریال 5,840,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 510
  7,900,000 ریال 8,490,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 510 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 98 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,900,000 ریال 8,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 530
  10,850,000 ریال 11,660,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 530 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 132/5 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  10,850,000 ریال 11,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 540
  9,830,000 ریال 10,570,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 540 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق این سینک گوشه 83/1 در 83/1 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  9,830,000 ریال 10,570,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 605
  7,160,000 ریال 7,700,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 605 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 63 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,160,000 ریال 7,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 608
  8,180,000 ریال 8,800,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 608 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,180,000 ریال 8,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 610
  8,600,000 ریال 9,240,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 610 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 51 سانتیمتر یک ونیم لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,600,000 ریال 9,240,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 611
  8,710,000 ریال 9,360,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 611 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 51 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,710,000 ریال 9,360,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 614
  8,980,000 ریال 9,660,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 614Deep بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 117 در 52 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی پروانه ای شکل  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,980,000 ریال 9,660,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 618
  7,080,000 ریال 7,620,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 618 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر 1 لگنه و دارای  سینی  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,080,000 ریال 7,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 628
  7,820,000 ریال 8,410,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 628 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر 2 لگنه و بدون سینی  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,820,000 ریال 8,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود