جستجوی پیشرفته محصولات

نمایش 1 - 12 از 26 آیتم
 • سینک توکار استیل البرز مدل 170
  3,380,000 ریال 4,230,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 170 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 46 در 46 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,380,000 ریال 4,230,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 270/50
  3,900,000 ریال 4,870,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 270 عرض 50 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 116 در 51 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  3,900,000 ریال 4,870,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 510
  5,660,000 ریال 7,080,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 510 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 98 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,660,000 ریال 7,080,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 530
  8,110,000 ریال 10,140,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 530 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 132/5 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  8,110,000 ریال 10,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 540
  7,050,000 ریال 8,810,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 540 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق این سینک گوشه 83/1 در 83/1 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  7,050,000 ریال 8,810,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 605
  5,360,000 ریال 6,700,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 605 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 63 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,360,000 ریال 6,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 608
  5,870,000 ریال 7,330,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 608 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,870,000 ریال 7,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 610
  6,430,000 ریال 8,040,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 610 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 51 سانتیمتر یک ونیم لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  6,430,000 ریال 8,040,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 611
  6,520,000 ریال 8,140,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 611 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 100 در 51 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  6,520,000 ریال 8,140,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 614
  6,720,000 ریال 8,400,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 614Deep بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 117 در 52 سانتیمتر 2 لگنه و دارای  سینی پروانه ای شکل  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  6,720,000 ریال 8,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 618
  5,390,000 ریال 6,740,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 618 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر 1 لگنه و دارای  سینی  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,390,000 ریال 6,740,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار استیل البرز مدل 628
  5,850,000 ریال 7,310,000 ریال

  سینک آشپزخانه شرکت استیل البرز Steel Alborz مدل 628 بصورت توکار استفاده می شود و ابعاد دقیق آن 80 در 50 سانتیمتر 2 لگنه و بدون سینی  می باشد . این سینک دارای 10 سال گارانتی همراه با تخته برش ،سبدآبکشی،سیفون می باشد .

  5,850,000 ریال 7,310,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود