سینک روکار لتو

سینک های روکار  شرکت لتوی کشور ترکیه را در این قسمت مشاهده می نمایید.
نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • سینک توکار لتو مدل TX-63
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-10
  4,760,000 ریال 5,700,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,760,000 ریال 5,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-11
  5,970,000 ریال 7,150,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,970,000 ریال 7,150,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-2
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-3
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-4
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-5
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-6
  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,430,000 ریال 6,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-7
  4,450,000 ریال 5,330,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  4,450,000 ریال 5,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-8
  4,760,000 ریال 5,700,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,760,000 ریال 5,700,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-9
  4,130,000 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  4,130,000 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود