سینک روکار لتو

سینک های روکار  شرکت لتوی کشور ترکیه را در این قسمت مشاهده می نمایید.

نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • سینک روکار لتو مدل TL-1
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-10
  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-11
  6,610,000 ریال 7,600,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,610,000 ریال 7,600,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-11
  6,610,000 ریال 7,600,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  2 لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  19 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,610,000 ریال 7,600,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-2
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-3
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-4
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-5
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل Tl-6
  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,260,000 ریال 7,200,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-7
  4,630,000 ریال 5,330,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   120 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  4,630,000 ریال 5,330,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک روکار لتو مدل TL-8
  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک روکار لتو مدل TL-9
  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  روکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  60 سانتی متر عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :  ترکیه

  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول