جستجوی پیشرفته محصولات

سینک توکار لتو

سینک های توکار ساخت شرکت لتوی ترکیه را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

نمایش 1 - 12 از 66 آیتم
 • سینک توکار لتو مدل TX-1
  6,570,000 ریال 7,550,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,570,000 ریال 7,550,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-6
  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-11
  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  4,310,000 ریال 4,950,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-10
  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,480,000 ریال 6,300,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  6,310,000 ریال 7,250,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  6,310,000 ریال 7,250,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن و یک میوه شور طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-18
  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن طول محل نصب :   100 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ  کارخانه سازنده  :   لتو دارای سیفون اتوماتیک

  5,870,000 ریال 6,750,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-1
  5,500,000 ریال 6,330,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  دو لگن بزرگ طول محل نصب :   116 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت عمق لگن کوچک  :   18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ و ضد خش کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,500,000 ریال 6,330,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • سینک توکار لتو مدل TX-14
  5,050,000 ریال 5,800,000 ریال

  نصب به صورت   :  توکار تعداد ونوع لگن   :  یک لگن بزرگ طول محل نصب :   91 سانتی متر عرض سینک   :  50 سانت عمق لگن بزرگ   :  18 سانت نوع استیل  :   استیل ضد زنگ کارخانه سازنده  :   لتو کشور کارخانه سازنده :    ترکیه

  5,050,000 ریال 5,800,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود