نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
 • نصب شیرآلات
  0 ریال

  با خرید این پکیج از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و شیرالات خریداری شده شما را نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب شیر پیسوار
  0 ریال

  با خرید این پکیج از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و شیرالات خریداری شده شما از قبیل شیر پیسوار را نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب شیلنگ توالت
  0 ریال

  با خرید این محصول از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و شیرالات خریداری شده شما از قبیل شیلنگ توالت را نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب شاوری و علم دوش
  0 ریال

  با خرید این محصول از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و شیرالات خریداری شده شما از قبیل شاوری یا علم دوش را نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب هود آشپزخانه
  0 ریال

  با خرید این محصول از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و هود خریداری شده شما را در منزلتان نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب سینک استیل
  0 ریال

  با خرید این محصول از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و سینک استیل خریداری شده شما را در منزلتان نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال
 • نصب سینک گرانیتی
  0 ریال

  با خرید این محصول از طرف دفتر هودینگ نصاب به منزل یا دفتر کار شما ارسال می شود و سینک گرانیتیخریداری شده شما را در منزلتان نصب می کند . این خدمات فقط برای شهر تهران امکان پذیر هست و قبل از نصب باید مبلغ آنرا پرداخت نمایید .

  0 ریال