محصولات جدید

 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2062
  12,270,000 ریال 15,340,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2062 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  12,270,000 ریال 15,340,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2061
  13,060,000 ریال 16,330,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2061 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر لگن بزرگتر و 200 میلیمتر لگن متوسط و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  13,060,000 ریال 16,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2060
  11,260,000 ریال 14,070,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2060 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  11,260,000 ریال 14,070,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2057
  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2057 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2054
  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2054 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2053
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2053 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2051
  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2051 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1000 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  9,290,000 ریال 11,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2047
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2047 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2045
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2045 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2044
  10,470,000 ریال 13,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2044 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,470,000 ریال 13,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2043
  0 ریال 0 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2043 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  0 ریال 0 ریال
 • سینک توکار ایلیا استیل کد 2042
  10,470,000 ریال 13,090,000 ریال

  سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2042 طرح فانتزی از نوع سینکهای گروه استیل و توکار  می باشد . طول سینک 1200 و عرض آن 500 با عمق 220 میلیمتر و دارای سینی با 10 سال گارانتی می باشد .

  10,470,000 ریال 13,090,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود