محصولات جدید

 • فر توکار فرامکو مدل 213
  16,720,000 ریال 19,000,000 ریال

   فر توکار گازی و برقی فرامکو مدل 213 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات و جوجه گردان و 4 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  16,720,000 ریال 19,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 212
  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال

   فر توکار گازی و برقی فرامکو مدل 212 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات و جوجه گردان و 4 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 211
  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال

   فر توکار گازی و برقی فرامکو مدل 211 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات و جوجه گردان و 3 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 210
  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال

   فر توکار گازی فرامکو مدل 210 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 3 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 209
  18,040,000 ریال 20,500,000 ریال

   فر توکار برقی فرامکو مدل 209 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 14 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  18,040,000 ریال 20,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 208
  16,100,000 ریال 18,300,000 ریال

   فر توکار برقی فرامکو مدل 208 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 6 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  16,100,000 ریال 18,300,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 206
  14,080,000 ریال 16,000,000 ریال

   فر توکار برقی فرامکو مدل 206 در ابعاد 60 cm با 64 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 6 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  14,080,000 ریال 16,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 205
  13,200,000 ریال 15,000,000 ریال

   فر توکار برقی فرامکو مدل 205 در ابعاد 60 cm با 61 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 7 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  13,200,000 ریال 15,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 204

   فر توکار برقی فرامکو مدل 204 در ابعاد 60 cm با 61 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات ، فن توربو و 6 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

 • فر توکار فرامکو مدل 203

   فر توکار برقی فرامکو مدل 203 در ابعاد 60 cm با 61 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات و 2 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

 • فر توکار فرامکو مدل 202
  15,840,000 ریال 18,000,000 ریال

   فر توکار گازی و برقی فرامکو مدل 202 در ابعاد 60 cm با 61 لیتر ظرفیت و مجهز به گریل و ترموستات و جوجه گردان و 2 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  15,840,000 ریال 18,000,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • فر توکار فرامکو مدل 201
  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال

   فر توکار گازی فرامکو مدل 201 در ابعاد 60 cm با 61 لیتر ظرفیت و مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک و 2 برنامه پخت و پز تولید کشور ترکیه هست و دارای 18 ماه گارانتی می باشد .

  15,400,000 ریال 17,500,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود