محصولات جدید

 • شیر روشویی متحرک راسان مدل هلیا
  2,250,000 ریال 2,750,000 ریال

  شیر روشویی متحرک اهرمی راسان مدل هلیا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,250,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر سینک ثابت راسان مدل هلیا
  2,230,000 ریال 2,720,000 ریال

  شیر ظرفشویی ثابت اهرمی راسان مدل هلیا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,230,000 ریال 2,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر روشویی ثابت اهرمی راسان مدل هلیا
  1,980,000 ریال 2,410,000 ریال

  شیر روشویی ثابت اهرمی راسان مدل هلیا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  1,980,000 ریال 2,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر دوش راسان مدل هلیا
  2,380,000 ریال 2,900,000 ریال

  شیر حمام اهرمی راسان مدل هلیا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,380,000 ریال 2,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه راسان مدل هلیا
  2,010,000 ریال 2,450,000 ریال

  شیر آفتابه اهرمی راسان مدل هلیا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,010,000 ریال 2,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر روشویی متحرک راسان مدل نگین
  2,250,000 ریال 2,750,000 ریال

  شیر روشویی ثابت اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,250,000 ریال 2,750,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر ظرفشویی دیواری نگین راسان
  2,400,000 ریال 2,930,000 ریال

  شیر سینک ثابت اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,400,000 ریال 2,930,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر سینک ثابت راسان مدل نگین
  2,230,000 ریال 2,720,000 ریال

  شیر سینک ثابت اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,230,000 ریال 2,720,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر روشویی ثابت راسان مدل نگین
  1,980,000 ریال 2,410,000 ریال

  شیر روشویی ثابت اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  1,980,000 ریال 2,410,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر دوش راسان مدل نگین
  2,380,000 ریال 2,900,000 ریال

  شیر دوش اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,380,000 ریال 2,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر آفتابه راسان مدل نگین
  2,010,000 ریال 2,450,000 ریال

  شیر آفتابه اهرمی راسان مدل نگین دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,010,000 ریال 2,450,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • شیر روشویی متحرک اهرمی راسان مدل درنا
  2,140,000 ریال 2,620,000 ریال

  شیر روشویی متحرک راسان مدل درنا دارای آبکاری کروم بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج و 5 سال ضمانت می باشد ، این محصول دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش است .

  2,140,000 ریال 2,620,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
  رنگ های موجود: